• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drive screw
  feed spindle
  guide screw
  guide spindle
  lead screw
  leading screw
  leadscrew
  motion screw
  screw spindle
  spindle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X