• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  linking screw
  lock screw
  set bolt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  binding screw
  clamp
  clamping bolt
  set screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X