• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  binder screw
  bolt
  check screw
  clamping screw
  tension screw
  tightening screw
  tightening-up screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X