• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  creeper
  endless screw
  guide screw
  perpetual screw
  screw
  worm
  worm shaft

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X