• Thông dụng

  Danh từ
  at vault, arch

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arc
  arc or arch
  arch hinged at ends
  arched floor
  arcuation
  bell
  boss
  bow
  bowl
  canopy
  cope
  crown
  cupola
  cupola cup
  dome
  domical vault
  hood
  loggia
  pot
  roof
  saddle
  soffit
  three-hinged arch
  vault

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X