• Thông dụng

  Tính từ
  innumerable, countless

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lacustrine limestone

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  infinite
  infinity
  multiplicity
  multitude
  clamshell

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  incalculable
  scads
  oyster shell
  shuck

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X