• Thông dụng

  Danh từ
  breast

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  teat

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  department
  office

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  mamma

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  campaign
  season
  service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X