• Thông dụng

  Động từ
  to return, to come back
  to belong to
  to follow
  Trạng ngữ
  to
  about, on
  as for, as to, as regards

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X