• Thông dụng

  Danh từ
  universe

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  celestial
  cosmic
  cosmical
  cosmos
  outer space
  sidereal
  universal
  universe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X