• Thành ngữ

  All things are difficult before they are easy
  It is the first step that is troublesome
  Beginning is the difficulty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X