• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  canvas
  linoleum
  oil cloth
  oil fabric
  oilcloth
  oiled cloth
  oil-skin
  tarp
  tarpaulin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X