• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  iron scale

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cinder
  dross
  iron scale
  metal scale
  scabs
  scale
  scoria
  slag
  sprue
  spruexi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X