• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cold shipment
  cold transport
  frozen food transport
  refrigerator car shipment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X