• Thông dụng

  Danh từ
  speed, velocity

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  rate
  speed
  velocity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X