• Thông dụng

  Danh từ
  thing, object
  Động từ
  to wrestle
  to slaughter
  to shake violently

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X