• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acoustic insulating materials
  acoustic insulation
  acoustic material
  damping material
  insulating material (insulation material)
  insulation materials
  sound insulating material
  sound insulation materials
  sound insulator
  sound proofing material
  sound-damping material
  soundproofing materials

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X