• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adhesive
  binding material
  cementing materials
  cementitious materials
  sticky material

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X