• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  binder
  binding material
  binding materials
  cement
  cementing material
  cementitious matter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X