• Thông dụng

  Danh từ
  terrestrial leech
  a handful
  Động từ
  to wring, to squeeze
  to throw over on
  to pull up
  to cross

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X