• Thông dụng

  Danh từ
  trace, mark, stain, spot
  defect

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blot
  boil
  cast
  dab
  dash
  defect
  impression
  speck
  speckle
  spot
  spur
  tick
  trace
  track
  trail
  freak
  line
  path
  smear
  speck
  spot
  streak
  stria
  stripe
  trace
  track
  trail

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  scrape
  fleck
  spot
  spotting
  stain
  streak

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X