• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blow
  breach
  breaching
  break
  breaking
  check crack
  chop
  crack
  cracking
  cranny
  craze
  crevice
  crippling
  fault
  fissure
  flaw
  fracture
  heart shake
  nick
  quere
  rail flaw
  rift
  rive
  rupture
  vug (g)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  flaw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X