• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  capillary crack
  capillary fissure
  craze
  hair crack
  hairline crack
  incipient crack
  minute crack
  tiny crack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X