• Thông dụng

  Danh từ
  seam

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  area
  bed
  bedding
  blanket
  border
  curb stone
  delf
  formation
  joint
  lamination
  lay
  layer
  ledge
  lode
  measures
  nappe
  seam
  sheet
  shelf
  sill
  strata
  strate
  stratification
  stratum
  vein

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  slab

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X