• Kỹ thuật

    home position
    Ví dụ: Returns C-Arm & Table to Home Position (0,0): đưa cần điều khiển C và bảng về vị trí ban đầu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X