• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  closed shell
  complete tunnel lining
  hermetic capsule
  tight sheathing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X