• Thông dụng

  Tính từ, danh từ
  crushed, trifling

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  burgee
  charcoal duff
  chip
  clastic
  cleave
  crumbly
  cuttings
  fine coal
  fines
  fragmental
  ground wood
  small
  small coal
  unconsolidated
  underflow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X