• Thông dụng

  Danh từ
  chasm, abyss
  Động từ
  to raise

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abyss
  gully
  ravine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X