• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  volume indicator
  VU-meter

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hyetograph
  incompetence
  ombrometer
  pluviometer
  rain gauge
  raingage
  raingauge
  udometer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X