• Thông dụng

  Danh từ
  shoulder
  rank
  part, role

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  collar
  flange
  member
  mill-cog
  shoulder
  swell
  cloth
  cloth closure
  fabric
  material
  web
  jar

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  shoulder
  cloth
  texture
  jar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X