• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  disc valve
  discard
  discharge valve
  disk valve
  disk winding
  mushroom valve
  plate type valve
  plate valve
  poppet valve
  puppet valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X