• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back valve
  back-pressure valve
  check valve
  flap valve
  inverted valve
  nonreturn valve
  self-closing damper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X