• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  admission valve
  air intake valve
  aspirator valve
  induction valve
  inlet valve
  plug cock
  suction clack
  suction cock
  suction valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X