• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  self closing valve
  self-closing cock
  self-closing valve
  automatic value
  automatically operated valve
  self-acting valve
  valve, automatic
  valve, swing check

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X