• Thông dụng

  Động từ
  to borrow

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  scotch

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  flake

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  borrow
  loan

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flack
  flake
  floss

  nhu vai

  scab
  scale
  scales
  scotch
  scute
  slag

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  borrowing, lending
  scale
  spray
  squama
  shell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X