• Thông dụng

  Danh từ
  tick
  scar (on the eyelid)
  phial, vial
  laped, revers

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  ticket
  about

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  tick

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  side

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  construct
  delineate
  draft
  draw
  drawing
  paint (vs)
  tint
  to paint
  tracing
  member
  feature (new)
  hue
  tint

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ticket
  tix
  regarding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X