• Thông dụng

  Danh từ
  far-sighted, long-sighted, hypermetropic

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  outlook
  perspective
  prospect

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  powdered soup
  soup sticks
  outlook
  prospect

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X