• Thành ngữ

  Makes hay while sunshines
  Don't postpone until tomorrow what you can do today
  Never put off till tomorrow what you can do today

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X