• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  elevating screw

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  archimedean screw
  draw screw
  elevating screw
  elevating spindle
  lifting screw
  ring bolt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X