• Thông dụng

  Danh từ

  fun, joy

  Tính từ

  merry, joyful, gay, funny, cheerful

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  entombed

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  joyful
  embedding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X