• Thông dụng

  Danh từ
  cover, lid
  flowrish, brandish
  Vung tay quá trán
  Live beyond one's means

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X