• Thông dụng

  Động từ

  to stir-fry

  Tính từ

  stir-fried

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X