• Thông dụng

    %%Xơ Đăng has about 80,000 inhabitants in north of Gia Lai - Kon Tum. They live on hunting, picking, weaving and forging. This ethnic group defends its community by guarding its villages very cautiously.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X