• Thành ngữ

  Out of sight, out of mind
  Long absent, soon forgotten
  What the eyes don't see, the heart doesn't miss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X