• (marquant une douleur subite) aie !; ouille!
    ái đau quá!
    aie! j'ai grand mal

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X