• Presser; pressurer; exprimer; fouler
    Obliger; forcer; contraindre; astreindre; extorquer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X