• (cũng nói ồng ộc) glouglouter ; faire entendre du glouglou en s'échappant abondamment (d'un liquide)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X