• (động vật học) orfraie; pygargue
  (tiếng địa phương) crier
  ó ầm ĩ
  crier bruyamment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X