• Tenir sa têtes entre ses mains (à cause d'un mal de tête ou dans une attitude de réflexion, d'embarras... )

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X