• Manger du poisson cru (avec des légumes et des condiments)
    (kng) dilapider son argent; dissiper sa fortune

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X