• Glace
  Pierre; roche
  (sinh vật học, sinh lý học) pierreux
  Dur
  (thông tục) donner un coup de pied
  Lancer avec le pied; jouer avec le pied
  (thông tục) chasser; congédier; plaquer
  (thông tục) jouer un mauvais tour
  (thông tục) lâcher (des paroles...)
  Légèrement; un peu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X